Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.pirat-machines.com

 

Úvodní ustanovení.

Tyto podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.pirat-machines.com provozovaném společností Pirat Machines, s.r.o.  Podmínky, které jsou pro obě strany závazné a vymezují a upřesňují práva a povinnosti jak prodávajícího (provozovatel) tak kupujícího (zákazník) v tomto obchodě:

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy.

Veškeré objednávky jsou závazné. Podáním elektronické objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami, a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Předmětem smlouvy je pouze objednané zboží .

Internetová objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká a vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí a zaplacení zboží kupujícím.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Místem plnění je
sklad prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci - přepravní firmě, nebo je místem
plnění místo osobního odběru zboží kupujícím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím od dopravce či v místě osobního odběru zboží kupujícím

Prodávající se zavazuje, že údaje poskytnuté kupujícím vyplněním registračního formuláře bude využívat pouze pro potřebu internetového obchodu, kupující dává vyplněním registračního formuláře souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.

 

Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkách www.pirat-machines.com jsou platné v okamžiku objednání. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím. Pokud si zákazník zásilku nepřebere a později o ni projeví zájem, budeme mu účtováno 2x poštovné. 
V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).

 

Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že zboží je skladem, tak ho prodávající vyexpeduje - předá dopravci během následujících dvou pracovních dnů po obdržení objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem nebo ho nebude možné dopravci předat do pěti pracovních dnů od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o jiném předběžném termínu dodání, nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího.

 

Doprava a Poštovné.

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky, Českou poštou nebo jinou dopravní společní (PPL, GLS, DPD) eskou poštou nebo jinou dopravní společní (PPL, Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, Možné způsob dopravy a aktuální ceník je uveden na stránkách www.pirat-machines.com.

 

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. Při bankovním převodu se používá účet č.  43-9754040237/0100 u Komerční banky. Platbu je též možné uskutečnit složenkou.

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky , Českou poštou nebo jinou dopravní společní (PPL, GLS, DPD) a to buď na dobírku, nebo obchodním balíkem při úhradě na účet dopředu bankovním převodem. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, aktuální ceník je uveden na stránkách www.pirat-machines.com

Přibližný ceník poštovného:

Na dobírku: 180,-Kč

Na dobírku express: 250,- Kč

Obchodní balík (při platbě převodem na účet nebo v hotovosti na provozovně): 100,- Kč.

Osobně si lze zboží vyzvednout pouze v prodejně Pirat Machines, na adrese Myslíkova 30, 120 00, Praha 2.

Dodací lhůta je 3-7 pracovních dní, po uplynutí této doby po domluvě s kupujícím.

 

Reklamace.

Kupující má právo (dle odstavce 6 novely občanského zákoníku (zákon č.367/2000 Sb.)  zboží koupené přes internet do 14 dnů vrátit. Takové zboží přijímáme pouze v původním obalu, neopotřebované a nepoužité. O reklamaci je nutné nás písemě informovat a reklamované zboží zašlete s popisem závady a Vaším kontaktním telefonním číslem na adresu provozovny - Pirat Machines, s.r.o., Myslíkova 28, Praha 2, 12000. Případné reklamace se řídí platnými zákony ČR.

Ke zboží je přibalen návod k použití. Prodávající neodpovídá za neodbornou manipulaci. K reklamaci přikládejte paragon. O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje prodávající po dohodě se zákazníkem. Poštovné hradí zákazník.

 

Práva a povinnosti prodávajícího.

  1. Podávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který mu kupující sdělí při potvrzení objednávky. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

  2. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

  3. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit (závazné objednávky), stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 30 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

 

Práva a povinnosti kupujícího.

  1. Kupující je povinen uvést kontaktní telefon, správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.

  2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

  3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14ti dnů od doručení, viz. Obchodní podmínky.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

 

Závěrečná ustanovení.

  1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.  Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně poštovného, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

  2. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vá­zán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení §262, odst. 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením §409 a následujících.

  3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. března 2016 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.